11 начина да бъдем ЕКО

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
 • Носете свои собствени платнени торбички до хранителния магазин!
 • Купувай продукти с по-малко опаковка, които по-малко замърсяват околната среда.
 • Връщай стъкления и пластмасов амбалаж в съответните пунктове, отделяй хартията и картона от останалите отпадъци.
 • Можеш да носиш обяда си в кутия за повторна употреба, а не в торбичка за еднократна употреба.
 • Използвайте захар на бучки, вместо пакетчета.
 • Използвайте само порцелан и стъкло. Пластмасовите чаши и чинии, както и приборите за еднократно ползване са не само отровни за околната среда, а и грозни и далеч не изискани!
 • Купувайте рециклирани продукти!
 • Дарете работещата си техника на училища или благотворителна организация.
 • Използвайте презареждащи се батерии!
 • Рециклирайте устройства, дрехи, касети или подаръци като ги дарите на благотворителни организации.
 • По-малкото отпадъци водят до икономия на енергия - рециклирай! Един от най-важните резултати от рециклирането е запазването на природните ресурси, икономията на енергия и по-малкото замърсяване. Всички тези ефекти произлизат от факта, че преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на природни суровини, енергия, изсичане на гори и замърсяване.