Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Преди да започнем с изучаването на ActionScript трябва да изясним някои основни понятия. Използването на ActionScript ще позволи на вашите потребители да взаимодействат с анимацията и да предизвикват изменения в нея. Например, потребителят може да пусне възпроизвеждането на друг филм или да премине към друга уеб страница. С помощта на ActionScript вие можете да накарате анимацията да спре на определен кадър при натискане на определен бутон или клавиш. Интерактивността е много разнообразна.

Какво е ActionScript?

ActionScript – това е обектно-ориентиран програмен език, в основата на който лежи програмен код. Кодът - това са инструкции, които казват на Flash какво трябва да прави. ActionScript инструкциите се записват на езика за програмиране ActionScript. Когато вие записвате няколко инструкции подред, вие създавате програмен код. Вие можете да управлявате частите на вашия код с помощта на параметри. Например, вие давате команда на Flash да намери определен кадър и да започне възпроизвеждането на филма. За да програмирате това действие, вие трябва да въведете нужния параметър, който да определи кадъра.

В ActionScript вие можете да пишете инструкции, които да заставят Flash да реагира на натиснат от потребителя клавиш или бутон на мишката по време на гледане на анимацията и да поиска определена информация от потребителя и после да отреагира на нея. Вие можете да използвате ActionScript и за да анимирате обекти във вашия филм или да създадете сложни интерактивни елементи.

Версии на ActionScript

Като flash-разработчик, вие можете да избирате с коя версия на ActionScript да работите: с 1.0, 2.0 или 3.0. Най-новата е ActionScript 3. Тя е разработена специално за да бъде по-производителна и позволява на разработчиците да създават много сложни по своята структура приложения.

ActionScript 2.0 е по-прост от 3.0 и се обработва по-бавно от Flash Player-а. ActionScript 1.0 е първата, най-проста версия на езика и днес практически не се използва при създаване на нови приложения.
Версията ActionScript 3.0 работи с Flash Player от 9-та версия нагоре.

Ключови възможности на ActionScript 3.0

 1. Първокласна поддръжка на най-разпространените обектно-ориентирани конструкции, например, класове, обекти, интерфейси.
 2. Еднопоточен модел на изпълнение на кода.
 3. Проверка на типа на етап изпълнение.
 4. Допълнителна проверка на типа на етап компилация.
 5. Динамични възможности, позволяващи, например, създаване на нови методи-конструктори и променливи на етап изпълнение.
 6. Поддръжка на езика XML в качеството на един от вградените типове данни.
 7. Пакети за организация на библиотеки на кода.
 8. Именно пространство за проверка на идентификатори.
 9. Регулярни изрази.

Всички клиентски среди за изпълнение на Flash, поддържащи езика ActionScript 3.0, напълно поддържат възможностите на базовия език.

Клиентски среди за изпълнение на Flash

За изпълнение на програми, разработени с използването на езика ActionScript, могат да се използват три различни клиентски среди: Adobe AIR, Flash Player и Flash Lite.

 • Adobe AIR - тази среда изпълнява Flash-приложения, предназначени за разполагане на клиентски компютър. Тази клиентска среда поддържа съдържание във формат SWF, а също и съдържание, подготвено с използване на езиците HTML и JavaScript. Средата за изпълнение Adobe AIR трябва да бъде инсталирана на компютъра на крайния потребител на ниво операционна система. Повече информация за тази клиентска среда можете да намерите на http://www.adobe.com/.
 • Flash Player - тази среда изпълнява Flash-приложения, предназначени за разполагане в Интернет. Това приложение е предпочитана среда за изпълнение на съдържание във формат SWF, интегрирано в уеб-страници. Flash Player-ът обикновено се инсталира като допълнителен модул към браузъра, но може да работи и като отделно приложение.
 • Flash Lite - тази среда изпълнява Flash-съдържание и Flash-приложения на мобилни устройства и обикновено отстъпва на предишните две както по скорост, така и по набора от възможности.

Всяка клиентска среда предоставя собствен набор от функции, променливи, класове и обекти, които се наричат Application Programming Interface (API) на средата. API на всяка клиентска среда има свое име, например, API на Flash Player се нарича Flash Player API.

API на всички клиентски среди за изпълнение на Flash определят общ базов набор от функционалности. Например, всяка клиентска среда за изпълнение използва еднакъв набор от класове за показване на съдържанието на екрана и за обработване на събитията.

Към ключовите възможности, реализирани от всички API клиентски среди за изпълнение на Flash са:

 • показване на графика и видео;
 • йерархична събитийна структура;
 • показване и въвеждане на текст;
 • управление с помощта на мишка и клавиатура;
 • мрежови операции за зареждане на данни от външни източници и взаимодействие със сървърни приложения;
 • възпроизвеждане на аудио;
 • печат;
 • взаимодействие с външни локални приложения.

Файлов формат за изпълнение на ActionScript

Кодът на програмният език ActionScript трябва да бъде компилиран в SWF-файл, за да може да бъде възпроизведен в някоя от клиентските среди. SWF-файлът може да съдържа както байт-код (наричан още АВС) на ActionScript, така и включени мултимедийни елементи - графика, видео, звук и шрифтове. Някои SWF-файлове могат да съдържат само мултимедийни елементи, а други само код. Програма на езика ActionScript може да е разположена само в един SWF-файл или в няколко. Когато е разположена в няколко файла, един определен SWF-файл съдържа точката за вход на програмата и зарежда останалите файлове. Разбиването на сложна програма на няколко SWF-файлове опростява бъдещото и съпровождане и осигурява по-бърз достъп до отделните и части, когато се касае за интернет-приложение.

Превръщането на ActionScript код в SWF-файл се нарича компилиране на програмата, експортиране или публикуване на SWF-файла. Компилирането става с програмен модул, наричан компилатор.

Инструменти за разработка на приложения на езика ActionScript

Adobe предлага следните инструменти за разработване на приложения на обектно-ориентирания програмен език ActionScript:

 • Adobe Flash. Визуално средство за дизайн и програмиране за създаване на мултимедийно съдържание, включващо графика, идео, аудио, анимация и интерактивност. Програмата Adobe Flash се използва от програмистите за създаване  на приложения и мултимедийно съдържание чрез обединяване на код на езика ActionScript с ръчно рисувани изображения, анимация и мултимедийни елементи. Приложението Adobe Flas се нарича също така среда за разработка на Flash.
 • Adobe Flash (Flex) Builder. Този инструмент се използва за създаване на съдържание или с чист ActionScript или с MXML — език, основан на XML и използван за описание на потребителски интерфейси. В състава на програмата влиза платформата за разработка, наричана Flash (Flex) Framework, която предоставя широк набор от средства за програмиране и библиотеки с елементи за управление на потребителския интерфейс с изменяем дизайн и стилове. Приложението Flash (Flex) Builder е базирано на приложението Eclipse - популярен инструмент за програмиране с отворен код - и може да се използва както в режим на ръчно писане на код, така и в режим на визуална разработка.
 • Adobe Flex SDK. Безплатен инструментарий без графичен интерфейс. Работата се осъществява от команден ред. За създаването на съдържанието се използва или чист ActionScript, или езика MXML. Включва в себе си платформата Flex Framework и конзолният компилатор mxmlc (тези компоненти влизът също и в състава на Flash (Flex) Builder). Този инструментариум позволява да се създава безплатно мултимедийно съдържание, като се използва който и да е редактор на програмен код.

Използване на ActionScript във Flash

Кодът на ActionScript всъщност представлява обикновен текст, затова може да бъде написан с най-обикновен текстови редактор. Записването на програмния код може да бъде направено в отделен текстови файл или непосредствено в нужния кадър (или кадри) на клипа. Добра практика е да се създава отделен слой във филма специално за ActionScript. Вие трябва да запишете целия ваш код в първия кадър на този слой. След създаване на този слой, трябва да отворите панела Actions (код) и да започнете да записвате инструкциите. Повечето разработчици поставят слоя с кода най-отгоре на Timeline (Времевата линия) за удобство в работата.

В панела Actions вие можете да добавяте инструкции (ActionScript променливи и пр.) за управление възпроизвеждането на вашия филм. Този панел включва:

 • текстов редактор за въвеждане и редактиране на кода;
 • набор от често използваните инструкции;
 • навигатор за преглеждане на създадения код.

Освен това в този панел е реализиран режима Script Assist. С негова помощ може да се добавя необходимото даже без особена подготовка и знания в програмирането. За опитните програмисти е предвидена и специална среда за разработка, в която има възможност да се запише целия код не във flash-файл, а в отделен файл, за който се отделя специален прозорец. В този прозорец вие можете да записвате не само ActionScript, но и Flash Communication и файлове Flash JavaScript. За допълнителна информация как да използвате Script window можете да видите вградения Help на Flash.

Ако на вашия flash-сайт или във flash-играта  са ви необходими такива интерактивни елементи като форми, полета за въвеждане на текст, радиобутони, то в този случай е удобно да използвате компоненти. Компонентите - това са готови фрагменти код, предварително написани от създателите на Flash. Тъй като това са често използвани елементи, то има смисъл да се използва вече готов код, изменяйки го леко, когато е необходимо. Компонентите са достъпни в ActionScript 3 и 2.

Редактори на ActionScript

В нашите уроци за демонстрация на работата с ActionScript 3 ще използваме  Adobe Flash CS6 Professional. Но съществуват и други програми за създаване и редактиране на файлове ActionScript 3, включително и напълно безплатни. В някои случай, когато ще трябва да записваме ActionScript в отделен файл, може да ни се наложи да използваме някой прост текстови редактор като Notepad. Това има своите недостатъци:

 • отсъства подсветка на кода, което затруднява четенето на инструкциите;
 • отсъства опция за автоматично завършване на редовете, което намалява производителността на работа.

Към момента има още две програми, поддържащи ActionScript 3.0 и обеспечаващи професионална среда за разработка на flash-приложения: Dreamweaver и Flash Builder.

В Dreamweaver можете да създавате отделни файлове ActionScript 3 и ще имате подсветка на кода и автоматично завършване на редовете, макар и в ограничен вариант.

Flash Builder е по-развита програма за работа с  ActionScript ООП, в сравнение с Dreamweaver. Тя предлага мощна интегрирана среда за разработка, която в някои аспекти превъзхожда Flash CS6 Professional.

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм