Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Объекти и класове в ActionScript ООП

Обектно-Ориентираното Програмиране или ОПП е широко използвано понятие и е валидно за повечето използвани днес програмни езици. В ООП програмистите организират кода във вид на обект, което прилича на концепциите от реалния живот, например, потребителска кошница. Доколкото ActionScript 3.0 е обектно-ориентиран програмен език, то разбирането на терминологията и концепцията ActionScript ООП е много важно за по-нататъшната работа с него.

ООП се е създало за да имитира ситуации от реалния свят. Затова би било правилно да се използват такива термини, които се използват в ежедневието. По-нататък, в уроците по ActionScript, за да се разбере по-добре тази концепция, ние ще сравняваме ActionScript ООП с проектирането и строителството на нов дом. 

Основният строителен блок в ООП това е класът (class). Класът описва обектите, но не е конкретен екземпляр на този обект. Затова, преди да започнете да използвате обекти, трябва да създадете класовете за тях.

В случая със строителството, нов дом не може да бъде построен от въздух. Преди да започнете да го строите, архитекта трябва да проектира този дом. За целта той ще създаде серия от чертежи и възможно даже ще направи няколко модела. Тези чертежи са аналог на класовете. Но както и в реалния живот не е възможно да се живее в чертеж на дом. По същия начин и вие не можете да използвате класовете във вашата програма като обекти. Класът описва обекта, но вие трябва да го създадете с Flash и после с помощта на класовете ще можете да го управлявате.

Обектите на сцената - това са конкретните екземпляри на класа. Преди да започнете да работите с тях, вие създавате класа, който ги описва в детайли, като използвате ActionScript променливи, типове данни actionscript и т.н. По този начин когато вие създавате екземпляр на класа, вие създавате обект - т. е. нещо реално, което можете да използвате в своето приложение.

analogy

Ако някога сте поставяли екземпляри на movieclip или бутони на сцената, то вие сте използвали обекти. Когато конвертирате картинка в символ, вие създавате клас (еквивалента на чертежа). Когато премествате символ от библиотеката на сцената, вие създавате негов екземпляр (еквивалента на обекта). Иначе казано, класовете - това са чертежите, екземплярите - това са обектите, създадени на базата на тези чертежи.

Класът бутон е уникален - негови екземпляри вие можете да създавате само на сцената. Movie Clip, динамични текстове и други компоненти, могат да бъдат създавани и на сцената и с помощта на код. Съществуват няколко десетки класове, чиито екземпляри се създават само с помощта на код. 

В допълнение към предварително създадените класове във ActionScript ООП вие можете да създавате и свои собствени потребителски класове. Както казахме по-горе, вие създавате нов клас в момента на създаване на нов символ.

Класовете в ActionScript ООП структурно са организирани в пакети (package). Всеки клас се съхранява в отделен ActionScript-файл, пакетът е просто папка, в която се намират свързаните един с друг класове.

Свойства и методи в ActionScript ООП

В реалния свят обектите притежават свойства (property), които ги определят. Например, къщата може да има правоъгълни основи, определен брой стаи, разположена е по определен начин спрямо посоките на света, има цвят и още куп други характеристики. В ActionScript ООП всички тези характеристики се наричат свойства. Така, както вие можете да опишете вашия дом с неговите свойства, така можете да описвате и обектите във Flash с техните свойства - цвят, форма, размери и т. н. 

Да се върнем към аналогията с къщата. Къщата, в която живеете, като правило, е разположена в жилищен квартал, където се намират и други къщи. Част от тях ще се различават конструктивно от вашата, макар че ще имат и някои сходни свойства - цвят, размери, разположение. По този начин всеки дом е уникален и се отличава от съседния. Освен това всеки има свой уникален адрес.

Екземплярите на обектите в ActionScript ООП също притежават сходни свойства, но всеки един от тях е уникален. Вие можете да създавате на сцената такова количество movie clip, каквото ви е необходимо за вашия филм. И всички те ще са същите като базовия, но ще са разположени на различни места по сцената и техните  x и y значения ще са различни. Това ги прави уникални. Вие можете да променяте размерите им и това ще внесе допълнителна уникалност в тях.

В допълнение към определянето на свойствата на обектите, вие можете да извършвате и действия с тях. Вие можете да влезете във вашия дом и да излезете от него, можете да си приготвите обяд в него или да спите. По същия начин вие можете да добавяте или изваждате продукти от класа потребителска кошница, който сте определили за вашия Интернет-магазин. Вие можете да анимирате картинки във вашия клип. Действията, които вие можете да прилагате се наричат методи (method) или функции (function).

В повечето случаи екземплярите на един и същи обект притежават еднакви методи. Но е възможно да се определят и потребителски методи за определен екземпляр.

Статични класове в ActionScript ООП

В ActionScript ООП съществуват специален тип класове, наречени статични класове (static). Вие не можете да създавате екземпляри на базата на такъв клас, но можете директно да се обръщате към техните свойства и методи. Ярък пример за такъв клас е Math. Той определя математически константи, такива като, например, числото Пи, набор от методи, изпълняващи математически изчисления като тригонометричните функции и др. Друг статичен клас е Stage (сцена) – сцената, на която са разположени всички обекти на филма. Обекта Mouse (мишка) е друг пример - вие не можете да използвате два курсора на мишката. Същото се отнася и за клавиатурата (Keyboard).

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм