Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Вие можете да изпълнявате прости аритметични операции в ActionScript 3.0, въвеждайки необходимата формула като значение на израза. Към простите математически операции се отнасят събиране, изваждане , делене и умножение. Символите, използвани за тяхното обозначаване са стандартни и се наричат оператори на ActionScript. Те се прилагат много в компютърните програми:  "+" събиране, "-" за изваждане, " * " за умножение, " / " за делене. В ActionScript 3.0 има също и един оператор, който обозначава "остатък от делене" – %.

В ActionScript се използва същата последователност на изпълнение на операциите, както в обикновенната математика - ако във вашата формула присъстват всичките четири оператора ActionScript, т.е. ще се изпълняват четири аритметични действия, то:

  • отначало ще се изпълни умножението (ако имаме на няколко места умножение, то щен върви отляво надясно),
  • след това делението,
  • след това събирането,
  • и накрая изваждането.

Вие можете да групирате части на формулата, като ги затваряте в скоби, за да обезпечите необходимата последователност на действията - изразите в скобите ще се изпълнят най-напред.

Например, 5 + 2 * 3 е равно на 11, тъй като първо се извършва умножението 2 * 3, а след това се прибавя 5. Ако запишете (5 + 2) * 3 резултатът ще бъде 21. Първо ще се извърши събирането, което е в скобите, а след това получената сума ще се умножи по 3. Бъдете особено внимателни със сложните изрази и не забравяйте да затваряте скобите!

Математическите операции могат да се използват като значения на променливи (var) или на всяко друго място, където се предполага използването на числа (Number).

За да проверите правилността на резултата от изчислението, използвайте командата trace. Освен това вие можете да създадете текстови обект и да поместите резултата от изчислението в текстово поле на Flash. 

Изпълнение на математически операции в ActionScript (оператори ActionScript)

В панела Actions въведете var mySum:Number =

Запишете математичската операция и поставете точка и запетая.

Въведете trace(mySum);

simple-math

Натиснете Ctrl + Enter.

Стартира проиграването на клипа.

В прозорецът Output (изход) се появява резутата от математическата операция.

output

Допълнителна информация

Когато говорим за операторите в ActionScript е важно да добавим още следното: в ActionScript 3.0 деленето на нула се смята за некоректно (забранено), затова внимавайте, защото може да получите съобщение за грешка в този случай. Ако във вашия код се предполага въвеждане на данни от потребителя, то трябва да правите проверка, за да избегнете такива грешки. 

Тъй като ActionScript 3.0 използва знака " + " (оператор ActionScript ) в два случая: при събиране и конкатенация на израз (String), то може да се очаква да възникне грешка и тук. Но това не е така! Когато работи с числа (Number) ActionScript ги натрупва, докато със символните изрази (String) – ги съединява. Но ако напишете число (Number) в кавички " ", т.е. укажете изрично, че това е символен низ  (String), то резултатът ще бъде конкатенация, а не събиране.Например:

var result = 2+3;

Резултатът е 5.

var result = "2" + "3";

Резултат: 23.

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм