Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

На класовете в ActionScript могат да се присвояват свойства (property) и методи (method). Свойствата, в известен смисъл, се явяват "определения" на класовете. Методите ще разгледаме в следващите уроци.

В действителност, свойство на класа в AS3 се явява променлива, която се декларира вътре в класа. Свойствата на класовете се декларират точно по същия начин, както и променливите в другите части на скрипта, като се използва ключовата дума var и име. Единственото изключение е, че при деклариране на свойството на класа е необходимо да се запише за него модификатор на достъпа (access modifier). За повечето свойства на класове за модификатор на достъпа се задава public или private. Свойствата с public могат да бъдат четени и задавани от всяка част на кода, намираща се извън пределите на класа. Свойатвата с private са достъпни за методите и другите свойства само вътре в дадения клас.

Например, ако вашият потребителски клас има свойство myBook и вие искате да го управлявате от всяка част на кода на вашия проект, то трябва да му сложите модификатор public.

Свойствата в класовете се подчиняват на същите правила като обикновените променливи:

  • имената им трябва да започват с буква или долно тире;
  • могат да съдържат букви, цифри или долно тире;
  • при декларирането им трябва да декларирате типа на данните;
  • присвояването на значение на свойството може да стане във всеки един момент - както в момента на декларирането на променливата, така и по-късно в тялото на класа;
  • значенията на публичните свойства могат да се задават в кода, който създава инстанция на класа.

Задаване на свойства на клас в AS3

Отворете класа, който създадохме в предишния урок: Класове в ActionScript. Създаване на основната структура..

След отварящата фигурна скобка, която е след името на класа, наберете първото свойство на класа, например:

public var bookTitle:String;

Наберете второто свойство на класа

public var authorName:String;

И после третото свойство на класа

public var year:Number;

Деклариране на свойства на клас

В главното меню на програмата Flash CS6 кликнете на File –> Save.

Вашият клас вече е със декларирани свойства.

Допълнителна информация

Освен модификаторите за достъп до свойствара public и private съществуват и няколко други. Достъпът до свойствата, например, може да бъде зададен като internal (вътрешен). В този случай свойството е достъпно само вътре в своя клас и в другите класове на същия пакет. Internal, в действителност, се явява модификатор, установен по премълчаване в  AS3. Именно по тази причина винаги задавайте модификато на свойствата на класа. Ако не го направите, те няма да бъдат достъпни за основния код на вашия проект докато не го направите public.

Програмистите, запознати с други езици, особено Java, предпочитат да задават всички свойства като private, а след това с помощта на серии от функции да ги управляват. Това се нарича getters и setters и работи в ActionScript. За това ще говорим в урока "Свойства на класовете get и set".

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм