Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Методите в ActionScript могат да бъдат наречени "глаголите" на класа - те са това, което класа в действителност може да прави. Като пример да си спомним класа random и класа Math ActionScript.

Създаваните от вас потребителски класове също могат да съдържат методи. Свойство в класа не е нищо повече от променлива (var), докато методът е обикновенна функция, на която се присвоява име във формата "глаголСъществително". Методите могат да приемат аргументи и да връщат значения.

Модификаторите на достъпа (access modifier), прилагани към методите определят на кой код е разрешено го извиква. Методи с модификатор public се извикват от код, намиращ се както вътре, така и извън този клас. Private – методът може да се извиква само от код в същия клас. Internal – достъпен е за методи от родителския клас и общия пакет. Статистически, на повечето методи се присвоява модификато или public, или private.

Създаването на метод в ActionScript по нищо не се отличава от създаването на функция. Записа започва със модификатор на достъпа, след това празна позиция и ключовата дума function, отново празна позиция, името на метода и кръгли скобки. Ако на метода се предават някакви аргументи, те се записват в кръглите скоби. След кръглите скобки се поставя двоеточие и се въвежда типа на данните, които ще връща метода. Записа завършва с фигурни скобки, в които се разполага кодът, който извършва необходимата работа.

Присвояване на методи на класа

Създайте нов потребителски клас или отворете вече съществуващ.

Започнте да записвате вашия метод, например:

public function scaleImage()

Предайте меобходимите аргументи на този метод

xScale:Number, yScale:Number

После затворете кръглите скоби, поставете двоеточие и запишете типа на данните, които ще връща метода, например:

:void

Поставете фигурни скобки и в тях запишете кода, който ще се обработва:

photoWidth *= xScale;
photoHeight *= yScale;

 Запазете файла от File –> Save.

Допълнителна информация

Какво прави разгледаният по-горе скрипт? Той умножава широчината на фотографията (photoWidth) на xScale. Последен се придава метода във вид на аргумент. Обърнете внимание, че свойствата на класа са достъпни чрез всеки метод на този клас директно! И няма значение какъв модификатор на достъпа му е присвоен. Вие можете да да извиквате всяко свойство на класа чрез методите, намиращи се в този клас.

Също в примера се използва съкращение на оператора за умножение *=. Този оператор казва на ActionScript'у следното: вземи текущото значение на променливата от лявата страна на оператора  и го умножи със значението на променливата отдясно. Ако този код се запише в пълният му вариант ще е:

photoWidth = photoWidth * xScale;

Вие можете да използвате съкратения вариант с всеки от математическите оператори. Например:

+= , -= , /=

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм