Изпратете запитване:
Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни за попълване.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

В този урок по Flash CS6 ще говорим за времевата линия (Timeline). Това е един от ключовите моменти в изучаването на тази програма и в създаването на анимация. Затова отнесете се към този урок с голямо внимание.

Времевата скала на Flash CS6 се намира под главното меню, ако сте избрали работно пространство Clasic.

По аналогия с кинолентата, Flash измерва времето в кадри. По време на възпроизвеждането на филма (клипа), четящата глава (червената вертикална линия) се премества от кадър в кадър по времевата линия.

За различните кадри съдържанието на сцената може да бъде различно. За да видите съдържанието на определен кадър върху сцената преместете четящата глава  към този кадър във времевата линия. В долната част на панела Timeline Flash CS6 показва номера на избрабия кадър, честотата на възпроизвеждане на кадрите (колко кадри в секунда се показват) и колко време е изминало от началото на анимацията (в секунди).

 Панелът timeline във flash cs6

В панела Timeline се намират също и слоевете, които помагат да се организират елементите в документа. Към настоящия момент в нашия файл имаме само един слой с име Layer 1. Представете си слоевете като прозрачни слайдове съдържащи различни картинки, наложени един върху друг, които се появяват на сцената. Вие можете да рисувате и редактирате обекти в един слой, без при това да засягате обектите в друг слой. Слоевете се разполагат в определен ред и се припокриват един с друг - обектите, разположени в най-долния слой ще се припокриват от обектите в по-горните слоеве по същия начин както ако сложите прозрачни слайдове с картинки един върху друг.

Съдържанието на слоевете може да се скрива, заключва или обектите да се показват с контур - това се прави като изберем слоя и кликнем на една от иконите, разположени над слоевете с формата на око, катинар и квадрат. Заключването на слоя прави обектите в него недостъпни за редактиране и местене. Кликването на иконките над слоевете се отразява на всички слоеве - ако кликнем върху иконата с окото ще бъдат скрити всички слоеве, ако се кликне на катинарчето ще се заключват всички слоеве и т. н.

 Слоеве в панела timeline на flash cs6

Преименуване на слой във Flash CS6

Добра практика е съдържанието на анимацията да се разделя по слоеве и на слоевете да се задават "говорящи" имена, т. е. имена, които да ни подсказват какви обекти са разположени в този слой.

Преименоването става като кликнете два пъти бавно върху името на слоя (също както когато преименувате файл или папка) и въведете новото име на слоя. Преименувайте Layer 1 в  background. Кликнете извън полето за да потвърдите промяната.

Промяна на името на слоя във flash-cs6

Кликването на някоя от иконите в дясно от името на слоя активира съответната функция, отговаряща на съответната икона от трите икони за показване, заключване и окунтурване на слоевете. При кликване на точката под катинарчето, слоят се заключва и точката става на катинарче. Повторно кликване на същото място премахва заключването и катинарчето изчезва.

При избран слой в дясно от името му се появява моливче, което показва, че слоя може да бъде редактиран. Ако заключим слоя или го направим невидим, моливчето става зачеркнато, което означава, че съдържанието на слоя е недостъпно за редактиране.

Блокиране на слой във flash cs6

Добавяне на слой

Новият документ във Flash CS6 има само един слой, но при необходимост вие можете да добавяте колкото са ви необходими нови слоеве. Съдържанието на горните слоеве припокрива съдържанието на долните, затова разположението на слоевете един спрямо друг е важно.

1. Изберете в панела Timeline слоя background.

2. Изберете Insert > Timeline > Layer. За да създадете нов слой можете също така да кликнете на иконата  New Layer в в долната част на панела Timeline. Новият слой се появява над слоя background.

Създаване на нов слой във flash cs6

3. Кликнете два пъти на името на новия слой и го преименувайте във  photo1. Кликнете извън полето за въвеждане и новото име ще се появи.

Сега нашата времева линия има два слоя - слоят background съдържа картинката за фон, а новосъздадения слой photo1 за сега е празен.

4. Изберете слоят photo1.

5. Изберете  Window > Library, за да отворите панела Library (Библиотека), ако не е отворен.

6. Кликнете на файла photo1.jpg и задържайки левия бутон на мишката го преместете на сцената.

photo1.jpg ще се появи на сцената и ще припокрие фоновото изображение  background.jpg.

Преместване на изображение от библиотеката на сцената във flash-cs6

7. Изберете Insert > Timeline > Layer или кликнете на иконката New Layer (нов слой) в в долната част на времевата линия, за да добавите нов слой.

8. Задайте на този слой име photo2.

Ако повече не се нуждаете от някой слой, можете да го изтриете като го изберете и кликнете върху иконката  Delete (кошчето за боклук) в долния край на панела Timeline или като завлечете слоя с мишката пак на същата иконка. За да промените подреждането на слоеве, трябва да хванете слоя с мишката и да го преместите на необходимото място.

Изтриване на слой във flash cs6

Създаване (добавяне) на нови кадри

В момента на нашата сцена има изображение с фон и припокриваща го картинка photo1.jpg, но цели съществуващ клип е само в един кадър. За да увеличим продължителността на нашата анимация трябва да добавим допълнителни кадри във времевата линия.

1. Изберете 48-я кадър на слоя background.

Избор на кадър във flash cs6

2. Изберете Insert > Timeline > Frame (или натиснете F5).

Flash ще добави кадри в слоя background до маркирания, включително и на него.

вмъкване на кадър във flash-cs6

3. Маркирайте 48-и кадър на слоя photo1.

4. Изберете Insert > Timeline > Frame (F5).

Flash добавя кадри на слоя photo1 до 48-ия кадър.

5. Направете същото със слоя photo2.

Сега на времевата линия имате три слоя, всеки от тях с по 48 кадъра. Тъй като честотата на кадрите за този клип е 24 кадра в секунда, следователно продължителността на клипа ще бъде 2 секунди.

Вмъкване на кадри във flash-cs6

Маркиране на няколко кадри

За да маркираме няколко кадъра едновременно на времевата линия при маркирането трябва да задържим натиснат бутона Shift. Ако искате да вмъкнете няколко кадъра едновременно на няколко слоя, то изберете един кадър на един от слоевете, натиснете Shift и изберете и останалите в другите слоеве. След това изберете  Insert > Timeline > Frame.

Създаване на ключов кадър

Ключовият кадър показва изменение на съдържанието на сцената. На времевата линия ключовия кадър се отбелязва като кръгче. Празно кръгче означава отсъствие на съдържание в този слой в конкретния момент (т. е. в този кадър).

Например, в слоя background първият кадър е ключов и затова на него е изобразено черно кръгче. Това значи, че той не е празен, а на него има нещо.

Слоят photo1 също има ключов първи кадър. И двата  background и photo1 съдържат фотографии.

Но слоят photo2 е празен. Това показва празното кръгче на първият му ключов кадър.

Ключов кадър във flash-cs6

Сеага ще поставим ключов кадър на слоя photo2 там, където искаме да се появи втората фотография - на 24-и кадър, една секунда след появата на първата фотография.

1. Маркирайте 24-и кадър на слоя photo2. След маркирането му Flash CS6 показва неговия номер в долната част на времевата линия.

2. Изберете Insert > Timeline > Keyframe (F6).

Нов ключов кадър се появява на слоя photo2. Той също е празно кръгче, защото слоят все още не съдържа нищо.

Създаване на ключов кадър flash-cs6

3. Докато сте все още на 24 кадър на слоя photo2, преместете photo2.jpg от библиотеката на сцената.

Празното кръгче става черно показвайки, че в слоя photo2 са настъпили промени. Втората фотография се появява на сцената. Кликнете на първи кадър в някой от слоевете и хванете четящата глава. Придвижете на дясно за да видите какво се случва. Първоначално на сцената е само едната снимка, а в 24-ти кадър се появява и втората. 

Преместване на картинка на сцената flash-cs6

Преместване на ключов кадър по времевата линия

Ако решите, че фотографията photo2.jpg се появява твърде рано или твърде късно, можете лесно да преместите ключовия кадър с помощта на мишката до нова позиция на времевата линия.

1. Маркирайте 24-и кадър на слоя photo2.

2. Леко го преместете с мишката и ще видите, че редом с курсора ще се появи иконка с правоъгълник, указваща къде местим този ключов кадър.

3. Пуснете тази иконка на 12-я кадър на същия слой.

Преместване на кючов кадър във flash cs6

Сега photo2.jpg се появява на сцената малко по-рано от преди.

Преместване на кючов кадър във flash cs6

Отстраняване на ключов кадър

Ако искате да премахнете ключов кадър не натискайте бутона Delete! Направите ли го ще изтриете съдържанието на слоя, намиращо се в този кадър. Вместо това маркирайте кадъра и изберете Modify > Timeline > Clear Keyframe (Shift+F6). С това ключовия кадър ще бъде премахнат от времевата линия.

В следващия урок за Flash CS6 ще разберете как правилно да организирате слоевете в панела Timeline.

Имате въпрос?

Потърсете отговор в нашите
Често Задавани Въпроси
или се свържете с нас

phone 0878 679 639
mail Пишете ни
skype AртСторм

Виж още по темата