Бъди себе си

  • Ние мислим, че любовта е чувство, но тя е действие

    Тази мисъл на Агнес Гонджа Бояджиу - МАЙКА ТЕРЕЗА - е в основата на живота на тази изключителна жена. Индийската монахиня от албански произход, родена в Скопие през 1910 г., основала ордена "Мисионери на милосърдието" се е превърнала  в символ на безпределната и безрезервна любов към ближния.

  • ТИ СИ ЖИВОТ!

    Толтекска книга на мъдростта

    Щастието е твое рождено право. Както любовта, насладата и споделянето й.