Започни от себе си

 • "Великата душа" Махатма Ганди

  "Бащата на нацията", както го наричат с благоговение в Индия, е роден през 1896 г. в Порбандар, Британска Индия под името Мохандас Карамчанд Ганди, познат като Махатма Ганди - "великата душа" Ганди.

 • Kредо на онези, които са страдали

  МОЛИХ СЕ на Бога да придобия сила.
  Станах слаб, за да се науча смирено да се подчинявам.

 • Винаги започвай от себе си

  Едно семейство се преместилo да живеe в нов дом. Сутринта, едва събудила се, жената погледнала през прозореца и видяла съседката си, която простирала.

 • Живот със съдържание

  В часа по философия професорът застана на катедрата, взе празен буркан от майонеза и го напълни с топки за голф. Попита студентите дали съдът е пълен. Те отговориха утвърдително. После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф.

 • Започни от себе си!

  Веднъж при стареца дошла една жена със своя малък син.
 • Значението на прошката

  Джордж Ричи

  Беше през май 1945 година, в края на войната, когато бях изпратен в състава на малка група лекари в току-що освободен нацистки концентрационен лагер, който се намираше вече на територията на самата Германия, недалеч от Вупертал, за оказване на спешна медицинска помощ на намиращите се там затворници.

 • Ние мислим, че любовта е чувство, но тя е действие

  Тази мисъл на Агнес Гонджа Бояджиу - МАЙКА ТЕРЕЗА - е в основата на живота на тази изключителна жена. Индийската монахиня от албански произход, родена в Скопие през 1910 г., основала ордена "Мисионери на милосърдието" се е превърнала  в символ на безпределната и безрезервна любов към ближния.

 • Оптимизъм

  Ела Уилър Уилкокс

  Говори за щастие. Светът е достатъчно тъжен и без твоите неволи.
  Пътищата не са само неравни и стръмни. Вгледай се и виж къде твоят път е бил чист и гладък и говори за това! Дай отмора на изтерзания слух на Земята, наранен от човешката скръб, недоволство и болка.