Когато една статия в Joomla се показва в системния компонент, дали това ще е com_content или друг компонент, тя е свързана с опредлено количество метаданни*. Метаданните определят реда на възпроизвеждане на различните части на статията, като заглавия, подзаглавия и т. н. Компонентът управлява голяма част от показването на статията именно с помощта на метаданните - те определя избора му какво да използва и какво да пренебрегне при показването.

(*Тук под метаданни се има предвид по-глобалният смисъл на това понятие - виж тук, а не meta description и meta keywords, налични за всяка статия.)

Настройки на статията

Със сигурност вече сте използвали някои от настройките на статиите по отделно. Но освен индивидуалните за всяка статия настройки, върху показването на статията влияние оказват и други настройки до степен да осуетят желаното от вас показване. Действието на настройките е по следната схема: започва от глобалните настройки, през настройките на менюто и едва тогава локалните настройки на статията.

Настройките на статията се задават от таба Options:

Layout - Кои настройки да се използват: глобалните на статиите или настройките на компонента в който се използва статията;

Show Title - Показване на заглавието на статията;

Linked Titles - Линк в заглавието на статията. Появява се само когато статията е листвана в категорията.

Show Tags - Показва/скрива таговете

Show Intro Text - Когато е Hide  интро текста се показва в блог-листинга на категорията, но не и в цялата статия.

Position of Article Info - Къде ще се показва информацията за статията, като дата на създаване и публикуване, автор и т. н.

Article Info Title - Показва/скрива названието на частта за информацията за статията.

Show Category - Показване на категорията.

Link Category - Линк към категорията.

Show Parent - Ако е Show ще показва родителската (главна) категория.

Link Parent - Линк към родителската категория.

Show Associations - Само при многоезични сайтове: когато е избрано Show ще се дисплейва флагът или езиковият код на свързаната статия (в Article Manager)

Show Autor - Показване на автора.

Link Autor - Линк към профила на автора.

Show Create Date - Показване на датата на създаване на статията.

Show Modify Date - Показване на датата на последна промяна на статията.

Show Publish Date - Показване на датата на публикуване на статията.

Show Navigation  - Когато е избрано Show показва линк към предишната и следващата статия в края на всяка статия.

Show Icons - Показва/скрива иконите Print и Email.

Show Print - Показва статията в допълнителен прозорец във вид, подходящ за печат.

Show Email - Показва формуляр за изпращане на статията по имейл.

Show Voting - Показване на бутон за гласуване за статията;

Show Hits - Показва колко пъти статията е била посетена.

Show Unauthorised Links - Ако настройката е Yes, статиите, които са за регистрирани потребители ще могат да се виждат от нерегистрирани потребители, но за пълен достъп до тях ще се изисква вход.

Positioning of the Links - Линка се дисплейва преди или след съдържанието.

Read More Text - Тук можете да зададете текст на бутона Read more отделно за всяка статия, когато статията има интро текст.

Browser Page Title - Можете да зададете заглавие на статията, което да се показва в заглавната лента на браузъра.

Настройки на меню

Както знаете, дори радикално да измените менютата, менюто Home трябва да е налично (разбира се можете да смените името му). По тази причина разработчиците на Joomla са прикрепили Options към него. Изберете Menus/Menu Items и кликнете на менюто, срещу което стои златната звездичка:

В таба Options ще откриете вече познатите ни опции, със същите значения.

Глобални настройки на статиите

Глобалните настройки се задават, като в Article Manager-а изберем  бутона Options. Избраните тук настройки са настройки по подразбиране за новите статии. Те са почти същите, като локалните, с някои малки изключения. Разликите са:

Show "Read More" - От тук можете да изключите показването на бутона Read More и тогава в блог-изглед на категорията статиите ще се виждат само със заглавията и интро-текста. В такъв случай достъпа до пълното съдържание ще се осъществява само с линка на заглавието, затова той не трябва да липсва.

Show Title with Read More - Позволява ви да изберете дали надписа на бутона ще съдържа и името на статията.

Read More Limit - Позволява да зададете лимит на броя на символите върху бутона. По този начин, ако сте включили той да съдържа и името на статията, бутона няма да стане огромен при статии с дълги имена.

Както вече казах в началото, комбинирането на трите вида настройки може да доведе до неочаквани резултати. На следващата фигура е показано как влияят различните комбинации от трита вида настройки на показването на заглавието на статията (Show Title):

При другите настройки тази таблица може да е различна, затова не я използвайте като универсална, а само за да видите, колко непредвидими може да са действията ви, когато променяте настройките на сляпо.